โรคของตับอ่อน


ตับอ่อน เหมือนอวัยวะอื่น ๆ คือ สามารถเกิดโรคได้หลายอย่าง ในที่นี้จะขอกล่าวถึงโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ การอักเสบของตับอ่อนและมะเร็งตับอ่อน

ufabet

+ There are no comments

Add yours