การป้องกัน Hypospadias


ภาวะ Hypospadias ไม่สามารถ ป้องกัน ได้ แต่อาจลดความเสี่ยงลงได้บางส่วน หากกำลัง ตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน รับประทานกรดโฟลิคในปริมาณ 0.4-0.8 มิลลิกรัมต่อวัน เข้าพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอขณะตั้งครรภ์

รวมไปถึงผู้ที่ตั้งครรภ์หลังอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนการมีบุตรและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

+ There are no comments

Add yours