ขั้นตอนการตรวจดาวน์ซินโดรม การตรวจเอ็นไอพีที (NIPT)


NIPT (Noninvasive Prenatal Testing) คือ การตรวจเพื่อหาความบกพร่องในการแบ่งโครโมโซมจากดีเอ็นเอ (DNA) ในเลือดของคุณแม่ NIPT เป็นวิธีตรวจดาวน์ซินโดรมที่แพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยแพทย์จะเก็บตัวอย่างของเลือดคุณแม่เพื่อนำไปตรวจหาชิ้นส่วนของดีเอ็นเอ

(DNA) ที่ไม่สมบูรณ์ ดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของทารกในครรภ์ แพทย์จึงนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสัญญาณของความผิดปกติในการแบ่งโครโมโซม

 

+ There are no comments

Add yours