ควรตรวจน้ำอสุจิเมื่อไร


เนื่องจากประชากรเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่จะมีปัญหามีบุตรยาก การตรวจน้ำอสุจิ จึงมักจะแนะนำให้ทำเมื่อเข้าเกณฑ์ของภาวะมีบุตรยาก อย่างไรก็ตามบางท่านอาจต้องการตรวจเร็วกว่านั้น ข้อมูลเพื่อร่วมพิจารณาในกรณีที่ต้องการตรวจเร็วขึ้น ได้แก่

  • มีภาวะหรือโรคประจำตัวที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพตัวอสุจิ เช่น การสูบบุหรี่ โรคตับ โรคไต โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือมีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในอดีต

  • น้ำอสุจิจะเริ่มมีคุณภาพลดลงเพียงเล็กน้อยหลังอายุ 30 ปี แต่จะเริ่มเห็นผลชัดเจนว่าทำให้อัตราการตั้งครรภ์จากการรักษาภาวะมีบุตรยากแย่ลงในช่วงอายุ 40 ปีเป็นต้นไป

  • ภรรยาอายุมากกว่า 37 ปี ต้องการทราบข้อมูลน้ำอสุจิเพื่อใช้วางแผนการมีบุตรได้เร็วและดีขึ้น

แทงบอลออนไลน์

+ There are no comments

Add yours