ประโยชน์ของการรักษา หัวใจพิการแต่กำเนิด


ประโยชน์ของการรักษา หัวใจพิการแต่กำเนิด

  1. หลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงที่เกิดจากการผ่าตัดเปิดหัวใจ

  2. ไม่มีรอยแผลผ่าตัดที่หน้าอก

  3. ลดความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการผ่าตัด

  4. ใช้เวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 2 – 3 วัน

  5. ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เร็วขึ้น

  6. ลดระยะเวลาพักฟื้นที่บ้านเหลือเพียง 2 – 3 วัน

+ There are no comments

Add yours