วิธีการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก


วิธีการป้องกัน โรคมือเท้าปาก ในเด็ก

  1. ควรจัดหาอุปกรณ์หรือภาชนะส่วนตัวให้ลูกน้อยเมื่อลูกไปโรงเรียน เช่น ขวดนม แก้วหรือกระติกน้ำ

  2. สอนให้ลูกใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อทานอาหารร่วมกับคนอื่น

  3. ปลูกฝังให้ลูกล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทางอาหาร หรือสัมผัสของเล่น

  4. ดูแลความสะอาดของอาหารและน้ำรวมถึงสิ่งของทุกอย่างที่เด็กสามารถนำเข้าปากได้

ufabet

+ There are no comments

Add yours