วิธีเหล่านี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์


แต่หากพบอาการอย่างเป็นไข้ หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ หายใจไม่อิ่ม หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรืออาการอื่น ๆ ที่อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างเหมาะสม

สำหรับคนที่ประสบปัญหาด้านการงาน การเงินจากสถานการณ์โควิด-19 จนเกิดความเครียด หากพบอาการเครียด ร้องไห้ง่าย รู้สึกเศร้า หดหู่ นอนไม่หลับ หรืออารมณ์ด้านลบอื่น ๆ ต่อเนื่องกันนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรไปพบแพทย์เช่นเดียวกัน เพราะอาจเสี่ยงต่อความผิดปกติทางอารมณ์ได้

+ There are no comments

Add yours