เกณฑ์วินิจฉัยแบบ ID migraine


ในทางการแพทย์แล้ว เกณฑ์วินิจฉัยแบบ ID migraine เป็นเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพอสมควร

เนื่องจากมีความไว (sensitivity) 84% และความจำเพาะ (specificity) 76% 

+ There are no comments

Add yours