เด็กทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึงเด็กอายุ 8 ปี ควรได้รับ Zinc ต่อวันในปริมาณ (มิลลิกรัม: มก.)


ปริมาณ Zinc ที่ควรได้รับต่อวันในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้น สามารถแบ่งตาม เพศหญิง และ เพศชาย

  • 9–12 ปี      หญิง 9.0 มก./วัน    ชาย 9.5 มก./วัน
  • 13–15 ปี    หญิง 9.8 มก./วัน    ชาย 12.5 มก./วัน
  • 16–18 ปี    หญิง 9.8 มก./วัน    ชาย 12.9 มก./วัน
  • 19–30 ปี   หญิง 9.7 มก./วัน     ชาย 11.6 มก./วัน
  • 37–60 ปี   หญิง 9.2 มก./วัน     ชาย 10.9 มก./วัน
  • 61–70 ปี   หญิง 8.6 มก./วัน     ชาย 10.9 มก./วัน
  • 71 ปีขึ้นไป หญิง 8.6 มก./วัน     ชาย 10.3 มก./วัน

ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ควรได้รับปริมาณ Zinc เพิ่มจากปริมาณปกติราว 1.6 มิลลิกรัมต่อวัน หากอยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรได้รับ Zinc เพิ่ม 2.9 มิลลิกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมทุกชนิด

การรับประทานอาหารให้หลากหลายเป็นประจำอาจช่วยเพิ่ม Zinc ให้กับร่างกายอย่างเพียงพอ แต่การได้รับ Zinc เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงโดยร่วมได้ ดังนั้นนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ควรออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ แม้ว่า Zinc จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ไม่ควรซื้อมาใช้เพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกันโรค เมื่อเจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างเหมาะสม หากแพทย์พบว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ Zinc แพทย์จะเป็นผู้สั่งจ่ายและแนะนำวิธีอย่างปลอดภัยให้กับผู้ป่วย

+ There are no comments

Add yours