เอ็นอักเสบ


มักพบ บริเวณหัวไหล่ ข้อศอก และ ข้อมือ โดยอาการของเอ็นอักเสบนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป เช่น อาการบวม กดแล้วรู้สึกเจ็บ ปวดตื้อ เอ็นเคลื่อนไหวได้ลำบาก เป็นต้น

สาเหตุอาจเกิดจากการบาดเจ็บหรือการใช้งานอวัยวะดังกล่าวหนักเกินไปจากการทำงาน การเล่นกีฬา หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หากผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงก็สามารถบรรเทาอาการได้เองที่บ้าน โดยมักดีขึ้นภายใน 2-3 สัปดาห์เช่นกัน

+ There are no comments

Add yours