แพทย์อาจแนะนำวิธีการใช้ยาแบบอื่น


โดยควรยึดวิธีที่แพทย์และ เภสัชกร แนะนำเสมอ สุดท้ายนี้ การกินยา ให้ตรงกับโรค ตรงอายุ ตรงน้ำหนัก ตรงตามเวลา และตรงขนาดด้วยวิธีที่ถูกต้องอาจช่วยลดระยะเวลาการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากยาได้

หากมีความผิดปกติหลังใช้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยา ควรถามแพทย์และเภสัชกร

+ There are no comments

Add yours