เอ็นอักเสบ

มักพบ บริเวณหัวไหล่ ข้อศอก และ ข้อมือ โดยอาการของเอ็นอั […]