แนวทางการรักษาโรค การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง

แนวทางการรักษาโรค การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง

  • กรณีที่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพองขึ้นกับความเสี่ยงในการแตกของหลอดเลือด ยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งเสี่ยงในการแตกสูงกว่า แนะนำให้ผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดเอออร์ตาใหญ่หรือมีอัตราการโป่งขยายเร็ว
  • กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการบ่งชี้ว่าหลอดเลือดมีความเสี่ยงในการแตกสูง เช่น ปวดท้อง เจ็บหน้าอก หรือมีอาการจากการที่หลอดเลือดเอออร์ตากดเบียดอวัยวะข้างเคียง นับเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
  • กรณีที่หลอดเลือดเอออร์ตายังมีขนาดไม่ใหญ่ถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด แนะนำให้ตรวจติดตามต่อร่วมกับให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อลดแรงดันเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือด
  • กรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการมีโรคหลอดเลือดหัวใจ แนะนำให้ออกกำลังกาย หยุดสูบบุหรี่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
  • กรณีที่ผู้ป่วยตรวจพบระดับไขมันในเลือดสูงอาจต้องให้ยาลดไขมันด้วย
Tagged :