News


เราสามารถสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกได้

โรคไข้เลือดออก ไม่ได้พบเพียงเฉพาะในเด็กเท่านั้น แต่สามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้จะไม่รุนแรง [...]

Read more

วิธีการป้องกันผื่นแพ้สัมผัส

– หลีกเลี่ยงไม่สัมผัส สารระคายเคือง หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้แพ้ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน เพราะอาการแพ้ [...]

Read more

เกณฑ์วินิจฉัยแบบ ID migraine

ในทางการแพทย์แล้ว เกณฑ์วินิจฉัยแบบ ID migraine เป็นเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพอสมควร

เนื่องจากมีความไว (sensitivity) 84% และความจำเพาะ (

Read more